Müşteri Hizmetleri


+90 (232) 220 50 30

Kabis ile Kiralık Araçlar Kayda Alınacak

 

Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) ile kiralanan araç bilgileri ve aracı kiralayanların kimlik bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda anlık bildirilecek.

 

Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) ile kiralanan araç bilgileri ve aracı kiralayanların kimlik bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda anlık bildirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, kanunun amir hükümleri gereğince KABİS'in hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmaları ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlama zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Bildirim yapmayan firmalara 10 bin lira ceza

KABİS ile sistemin kullanıcısı olan araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal web sayfası "http://www.egm.gov.tr" adresinde yer alan "Kiralık Araç Bildirim" linkini tıklayarak ya da doğrudan "https: //arackiralama.egm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda anlık bildirebilecek.

Kanuni şartı yerine getirmeyen işletmelere, mülki idare amirlerince 10 bin lira idari para Kiralık Araçlar cezası verilecek, bu fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek.